Privacy Statement

Ochrana dát pri používaní stránok BASF

Prehlásenie o ochrane práv

Tešíme sa, že ste navštívili našu internetovú stránku a ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našej stránky cítili bezpečne. V našom prehlásení o ochrane údajov by sme Vám chceli poskytnúť informácie o tom, aký druh údajov počas Vašej návštevy na našej stránke ukladáme a ako ich využívame.


Zhromažďovanie údajov

Ak navštívite stránku BASF, všeobecné informácie sa zhromažďujú automaticky (inými slovami, nie za účelom registrácie) a nevyužívajú sa ako osobné údaje. Webové servery, ktoré sa používajú uchovávajú údaje v predvolenom nastavení:

Webové servery, ktoré sa používajú, uchovávajú údaje v predvolenom nastavení:

   Meno Vášho poskytovateľa internetových služieb
   Adresu stránky, z ktorej ste nás navštívili
   Stránku, na ktorú prejdete z našej
   Vašu IP adresu

Tieto informácie sa analyzujú anonymne. Využívajú sa výlučne za účelom vylepšenia príťažlivosti, obsahu a funkcií našej internetovej stránky. V oblastiach, kde dochádza k presunu údajov na externých poskytovateľov služieb, sme spravili technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie sledovania regulácie ochrany údajov.


Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú iba ak nám ich poskytnete Vy napr. na základe registrácie, vyplnenia formulárov, zaslania emailu, objednávky produktov alebo služieb alebo požiadavky o poskytnutie materiálov. Databáza a Vaše informácie sú uchované u nás a nášho poskytovateľa. Vaše osobné údaje nebudú nami ani inštruovanými osobami žiadnym spôsobom sprístupnené tretím stranám.


Právo na získanie informácií

Ste oprávnení kontrolovať a opravovať všetky údaje vo vzťahu k Vašej osobe, ktoré sú u nás zozbierané, ak sú tieto podľa Vášho názoru neaktuálne alebo nesprávne. Stačí ak v takom prípade pošlete email na adresu uvedenú v tiráži alebo na osobu zodpovednú za ochranu dát (viď adresa a email nižšie).


Uchovávanie údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu potrebnú na vykonanie služby, o ktorú ste požiadali alebo na ňu dali svoje povolenie, ak neexistujú žiadne iné zákonné povinnosti ako napr. v prípade prebiehajúcich súdnych konaní.


Cookies

a našich stránkach využívame cookies iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre aplikácie alebo služby, ktoré poskytujeme. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, môžete si prečítať vo funkcii "Pomocník" vo Vašom prehliadači, ako upraviť svoj prehliadač tak, aby sa zabránilo týmto cookies, aby ste mohli prijímať nové cookies, alebo aby ste mohli odstrániť existujúce súbory cookies. Môžete sa tiež dozvedieť, ako zablokovať všetky cookies, alebo nastaviť upozornenie na nové súbory cookies.

Cookies, ktoré momentálne používame na webovej stránke sú obsiahnuté v zozname nižšie.


Na našich webových stránkých používame niekoľko cookies:

 • Technické cookies

  Tieto cookies sú zodpovedné za smerovanie Vašich webových požiadaviek k správnym serverom a zaisťujú správnu funkciu aplikácií. Budú zmazané akonáhle zatvoríte Váš prehliadač.
 • Cookies spojené s podnikaním (obchodom)

  Tieto cookies (všetky začínajú na "agroportal." ) sú používané na dočasné ukladanie Vašich zadaných geolokalizácií a bráni nepotrebným požiadavkám zo strany Vášho klientskeho prehliadača. Budú zmazané akonáhle zatvoríte Váš prehliadač.
 • Analytické cookies

  Tieto cookies sa využívajú pre analyzovanie správania sa našich zákazníkov pri prezeraní stránok, pre zlepšovanie našich služieb. Životnosť 5-10 rokov od Vašej prvej návštevy na stránke.
 • Sociálne cookie

  Niektoré stránky môžu využívať knižnicu tretej strany "Add - This" , aby Vám umožnili zdieľať obsah na sociálnych sieťach. Cookies využívajú : "ssc", "ssh" , "sshs" , "uid". Životnosť 1 rok od Vašej prvej návštevy na stránke.

Bezpečnosť

BASF využíva technické a organizačné opatrenia, aby zamedzila úmyselnej či neúmyslenej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neautorizovaných osôb k údajom, ktoré ste nám poskytli. Tam, kde dochádza k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov sa informácia prenáša zašifrovane, aby sa zabránilo zneužitiu údajov treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia podliehajú neustálej revízii zodpovedajúco stavu technického vývoja.


Deti

BASF zdôrazňuje všetkým rodičom a dohliadajúcim osobám, aby svoje deti naučili, ako zaobchádzať s osobnými údajmi na internete bezpečne a zodpovedne. Deti by nemali prenášať osobné údaje na stránku BASF bez povolenia rodičov alebo osoby, ktorá na ne dohliada. BASF ubezpečuje, že vedome nezhromaždí osobné údaje detí a nevyužije, ani ich nesprístupní tretím osobám.


Kontakt

V prípade problémov, otázok alebo návrhov kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov v BASF SE, ktorý Vám rád pomôže. Kvôli neustálemu vývoju nášho internetu je potrebné občas upraviť aj naše prehlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek urobiť primerané zmeny.

Kontaktná osoba na Slovensku:
Tatiana Staňová
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 58 266 503
Mobil: +421 917 723 690
Email: tatiana.stanova@basf.com


Zástupca pre ochranu osobních údajov v BASF SE

Ralf Herold
BASF SE
ZOK - Z 36
67056 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0) 621 60-43785
Fax: +49 (0) 621 60-22516
Email: ralf.herold@basf.com