O programe

Slnečnica

Plodinová karta na ochranu slnečnice

proti škodlivým činiteľom

PDF (4.3 MB)

Doporučena ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

  • - PICTOR® (0,4 - 05,5 l / ha)

Herbicídy

  • - WING® P (4,0 l / ha)
  • - PULSAR® Plus (2,0 l / ha)
  • - PULSAR® 40 (1,2 l / ha)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára slnečnice

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Slnečnica

Aktuálna cena komodity: 341,00 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 17.05.2021