O programe

Repka

Plodinová karta na ochranu repky

proti škodlivým činiteľom

PDF (3.6 MB)

Odporúčaná ponuka prípravkov BASF

Fungicídy

 • - PICTOR®
  (0,4 – 0,5 l / ha)
 • - EFILOR®
  (0,7 l / ha)
 • - CARYX®
  (0,7 l / ha)

Insekticídy

 • - VAZTAK® ACTIVE
  (0,3 l / ha)
 • - VAZTAK® ACTIVE + KACHIKOMA®
  (0,3 l + 0,1 kg / ha)

Herbicídy

 • - BUTISAN® COMPLETE
  (2,25 - 2,5 l / ha)
 • - STRATOS® Ultra + DASH®
  (1,0 l + 1,0 l / ha)

Zadajte chémiu na ošetrenie 1 hektára repky

Prípravok
Dávka / ha
Cena / jednotka*
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
ks
0
0

Na zaplatenie uvedenej chémie potrebujete

Repka

Aktuálna cena komodity: 516,00 € / tona **

0 kg

* ceny prípravkov na ochranu rastlín sú podľa cenového doporučenia Gamex 2020
** ceny komodít aktualizované podľa KBB Bratislava dňa 27.07.2021